STARK Management

Project-, Proces-, Contract- & Interim management

PROJECTMANAGEMENT

Projectmanagement: alle activiteiten om een project te doen slagen!

De Projectmanager van STARK Management levert een bijdrage aan het plannen, delegeren, bewaken en beheersen van alle aspecten van het project en het motiveren van betrokkenen om de projectdoelen binnen de verwachte prestatiedoelstellingen voor tijd, kosten, scope, risico’s en kwaliteit te realiseren.

Tijdens het project doorloopt de projectmanager de fases van projectinitiatie, planning, uitvoering, controle & bijsturing en projectafsluiting.
Het project wordt benaderd en beheerd vanuit verschillende aandachtsgebieden:

Integraal beheer (multidisciplinair/omvang/reikwijdte/voortgangsrapportages) - Beheer projectdoel (Scope/Contractmanagement)  
Tijdsbeheer (planning/voortgang) - Kostenbeheer (budgetten) - Kwaliteitsbeheer (contractueel vastgelegde eisen) 
Personeelsbeheer (capaciteit en competenties projectteam) - Communicatiebeheer (informatie en communicatie) 
Beheer van de risico’s (Risicomanagement) - Aankoopbeheer (Supply Chain Management)  - Stakeholders beheren (Omgevingsmanagement)

Voor het beheersen van de benoemde aspecten wordt gebruik gemaakt van verschillende projectmanagementmethoden. Binnen de vastgoedontwikkeling, de bouwkunde, civiele techniek en aannemerij wordt nog veel gebruik gemaakt van de GOTIK-methode. Door de opkomst van het Integraal Projectmanagement (IPM) bij Rijkswaterstaat is inmiddels ook veel ervaring opgedaan met de uit de ICT afkomstige methoden IPMA en Prince2. Ook wordt er binnen de projecten steeds vaker nagedacht over en gebruik gemaakt van een Agile, Scrum manier van werken binnen het projectteam. 

Wilt u meer informatie over een van onze diensten of vraagt u zich af wat STARK Management voor u zou kunnen betekenen neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij staan u graag te woord en denken graag met u mee.